Bidstond

biddend jonge vrouw - 29 juni 2021 bidstond

Bidstond op dinsdagavond 29 juni om 19.30 uur in de Jeruzalemkerk.

Belijdenisdienst

De opname van de belijdenisdienst van 13 juni in de frisse lucht

Prekenserie

Prekenserie tussen Pasen en Pinksteren met als thema "Relatiegroei met Jezus".

O O G

Online Ontmoeting en Geloofsgesprek.

Hoeveel gemeenteleden heb je de afgelopen weken ontmoet?

NSG zoekt mentoren

Mentor worden van een student in onze stad?
 

Kringen

Taakgroep kringen heeft voor het nieuwe seizoen weer mooie dingen op stapel staan.

Prekenserie

'Bidden, het Onze Vader' - Ook dit seizoen worden er weer nieuwe gesprekspapieren voor kringen

YouTubePlaylists